Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Ти питаш ме:
Ти питаш ме:

Ти питаш ме:
Защо в сънят ти все дохождам,
Защо в гасът ми музика звучи,
Защо в очите ми звезди греят.
Ето чуй какво щи ти оговоря
и сама си прицини...
Аз съм път в ноща, огрян от звездите.
Аз съм истината, изречена от устата на дете.
Аз съм живота, дарен от майката с любов.
Аз съм твоето сърце...