Светът на Е'Стел Д'Ар
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Черноризец Храбър

Дали монах скромен е,
войн самотен на перото
или цар велик е,
апостол славен на словото,
туй никой не знае,
но думите писани тогава,
живи са и днес.