Светът на Е'Стел Д'Аaр
Бивалици-Небивалици
Twitter
Facebook
Google+
email
Туристическа
Туристическа

Тиха горска пътека, ручей бистър,
Някъде там из балкана скитам.
Далеч са улиците шумни.
Далеч е градската глъч.

Тиха горска пътека, ручей бистър,
По тази пътека аз вървя,
Под горски клони зелени,
Сред дървета вековни.

Тиха горска пътека, ручей бистър,
От ручея вода отпивам.
Далеч от улиците шумни,
Наслади се на горската глъч.